Om Riskprofilen

Riskprofilen är en interaktiv film skapad av DinSäkerhet.se, en webbplats som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Syftet med filmen är att informera och uppmärksamma om risker i hemmet för barn i åldrarna 0-6 år.

I filmen följer vi med en familj under en dag där det utspelar sig flera händelseförlopp parallellt. Genom att dra i reglaget bestämmer du själv vilka scener du vill se mest av. Din riskprofil baseras på vilka risker du varit mest uppmärksam på och din kunskap om dem.

Till startsidan
DinSäkerhet.se